W wymiennikach kontaktowych

nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.

Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.

Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawane przez płyn ciepły) oraz fa.